Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

Szanowny Użytkowniku!

Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.), informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

OKENO S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Anny Walentynowicz 10, 20-328 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000701615, REGON 368625918, NIP 9462674708.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, prosimy o kontakt na adres e-mail zgloszenia@okeno.pl, bądź telefonicznie na infolinię (22) 100 88 87 w dni robocze, od 9:00 - 15:00.

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Świadczenie zamówionych usług w tym:

  1. możliwość otrzymywania informacji newsletter, dla subskrybentów tej usługi,
  2. tworzenia i zarządzania darmowymi ogłoszeniami użytkownika,
  3. przypomnienia o zbliżającym się terminie ważności ogłoszenia oraz o proponowanych możliwościach zwiększenia jego zasięgu (wyświetleń),
  4. przeglądania, odpowiadania na ogłoszenia innych użytkowników, nawiązywania interakcji z użytkownikami a także zawiązywanie z nimi transakcji (np. dane do wysyłki zakupionego produktu),
  5. bieżącej informacji o wydarzeniach, np. konferencjach lub zebraniach, projektach, konkursach, plebiscytach przygotowanych dla użytkowników z określonymi uprawnieniami poprzez pocztę elektroniczną,
  6. wystawiania ocen i opinii innym użytkownikom Serwisu.

 

Udostępniamy dane osobowe:

Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Dane będą przechowywane:

Jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług i wynikający z przepisów prawa.

 

Użytkowniku, masz prawo:

do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych jak i wniesienia skargi do organu nadzorczego.